Oferta handlowa sprzętu pszczelarskiego dostępnego w firmie e-plon.pl 
refundowanego przez ARR w latach 2017/2018

w ramach dotacji: "Program wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2017-2020"

Refundacja obejmuje następujące grupy towarowe:

miodarki
odstojniki
dekrystalizatory
urządzenia do kremowania miodu
refraktometry
stoły do odsklepiania plastrów
suszarki do suszenia odnóży pyłkowych
topiarki do wosku
wialnie do pyłku
urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli
wózki ręczne do transportu uli
wagi pasieczne
ule i elementy uli


JESTEŚMY OFICJALNYM DYSTRYBUTOREM SPRZĘTÓW FIRM:   

 

   SUŁKOWSKI:         

      
Cennik na ule

Cennik na elementy uli

Cennik na topiarkę słoneczną

 APIKOZ:

          

Cennik Apikoz

ŁYSOŃ:

Cennik Łysoń

Współpracujemy również z większością firm produkcyjnych i posiadamy w ciągłej sprzedaży produkty min:

                                                  

     CENNIK                                            CENNIK                                    CENNIK